Mİraç Ne Demektir? Bu Gecenin Önemi Nedir?

Recep ayının 27.gecesine miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibari ile göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin(s.a.v) hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) mescid-i haram’dan mescid-i aksaya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla birlikte hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl miraç kandili olarak idrak edilir. Hak dostları tarafından Miraç gecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenir. İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram, bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Mesela ,beşeri manada mekan ve zaman mefhumu ortadan kalkmış milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahederler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde vukû bulmuştur.

“Kulunu (Muhammed aleyhissalâtü vesselâm-ı) bir gece, mescid-i harâm’dan kendisine bazı ayetleri göstermek için etrafını mübârek kıldığı Mescid-i Aksâ’ya götüren  Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen hakkıyla görendir”(el-İsrâ,1)

Miraç Gecesinin Önemi Ve Fazileti


Miraç Kandili’ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine “namaz” hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” müjdesi verilmiştir. (RâZî,248)
Yine müslim’de rivayet edilen bir hadis- şerifte şöyle buyrulur.
“Rasûlullah (s.a.v)’e (Mîrâc’da) üç şey verildi. Beş vakit na-maz, Bakara Sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi (Müslim, Îman,279) müjdesi verilmiştir.
스폰서 파트너