Kıyamete kadar Çan sesi dinlesin...

 

Öncelikle II.Apdülhamit  Han’ın “kıyamete kadar çan sesi dinlesin” dediği Ahmet Vefik Paşa’yı kısaca tanıyalım.

 


3 Temmuz 1823'de İstanbul doğumlu Ahmet Vefik Paşa, babasının işi gereği gittiği Paris'de eğitim gördü. Burada  Fransızca'yı anadili gibi öğrendi ve 1837'de yurda döndüğünde tercüme odasında çalıştı. 1840'da  elçilik katibi göreviyle Londra'ya giden  Ahmet Vefik Paşa buradada İngilizce öğrendi.İlerleyen yıllarda Sırbistan, İzmir, Eflak ve Boğdan da elçilik katibi görevine devam etti ve 1842'de İstanbul'a döndü. Burada tekrar Tercüme odası gb çeşitli bazı görevlerde bulundu. 1857'de  Adalet Bakanlığı , 1860'ta Paris büyükelçisi, 1861'de Bursa'da Evkaf Nazırı görevlerini yaptı. Halkın şikayetleri üzerine Bursa'daki görevinden alınarak yıllarca görev verilmedi,
Bursa valiliği sırasında bugün kendi adıyla anılan bir tiyatro yaptırdı. Burada Moliere'in 16 eserini uyarladı, Victor Hugo ve Voltaire'in eserlerini tercüme etti.
Ahmet Vefik Paşa, tiyatroda, Tomas Fasulyacıyan Kumpanyasına kendi tercüme ve adaptasyonlarını oynattırır, her gün provalara gider, bir rejisör gibi oyunla ilgilenir ve memurları oyunu izlemeye mecbur tutardı. Bu tür hareketleri yüzünden tuhaf bir adam olarak bilinirdi.

 

II.Apdülhamit  Han’ın  Ahmet Vefik Paşa hakkında 'kıyamete kadar çan sesi dinlesin' deme sebebine gelelim...

 

 

Ahmet Vefik Paşa, Rumelihisarı’nın üst tarafında kurulan Robert Koleji adlı misyoner yuvasının arsasını Amerikalı protestan misyonerlere satmıştır. Öldüğünde ise vasiyet ettiği Eyüp Sultan’a gömülmek istemiş fakat dönemin padişahı II.Abdülhamit Han buna müsaade etmeyip “Protestanlara arsa satan adam kıyamete kadar onların çan sesini dinlesin.”diyerek Eyüp Sultan yerine sattığı arsanın hemen önündeki Rumelihisar Kayalar mezarlığına gömülmesini emretmiştir. Bu emir ile Ahmet Vefik Paşa Rumelihisar Kayalar mezarlığına gömülmüştür.
스폰서 파트너