EDEBİYAT NEDİR
Edebiyat, kişinin duygu ve düşüncelerini, kendine özgü bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde...
DEVAMINI OKU>>>>


EDEBİYAT,BİLİM VE GÜZEL SANATLAR
Sanat insanın varlık şartlarından biridir. İnsanın olduğu her yerde sanat vardır.Sanatın amacı insan hayatını renklendirmek...
DEVAMINI OKU>>>>


METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
Metinler anlatım türlerine, kullanılan dilin işlevine, yazılış amaçlarına, gerçeklikle ilişkilerine göre..
DEVAMINI OKU>>>>


İLETİŞİM VE ÖĞELERİ
Duygu, düşünce ve isteklerin yazı, konuşma ve görsel-işitsel akla gelebilecek her türlü araçla aktarılmasına....
DEVAMINI OKU>>>>


DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzer­lik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan an­latım yoluna...
DEVAMINI OKU>>>>STANDART DİL-ŞİVE-AĞIZ-ARGO-JARGON-LEHÇE
Bir dili toplum olarak konuşan ve yazanların hep birlikte uydukları, ağız özelliklerinden arındırılmış, belirli ölçü ve kurallara bağlı....
DEVAMINI OKU>>>>


HİKÂYENİN TANIMI VE UNSURLARI
Öykü ya da hikaye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki...
DEVAMINI OKU>>>>


OLAY-DURUM HİKÂYESİ
Olayın serim, düğüm ve çözüm bölümlerine uygun bir şekilde düzenli bir sıralamayla sonuca ...
DEVAMINI OKU>>>>


ADLAR-İSİMLER
Varlıkları veya kavramları veren sözcüklere isim...
DEVAMINI OKU>>>>


İSİM TAMLAMALARI
Bir adın diğer bir ada ait olduğunu bildiren sözcük...
DEVAMINI OKU>>>>


SONRAKİ SAYFA>>>>


스폰서 파트너